Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Thư mục: THƠ & NHẠC

Đếm Số Ngày

Đếm số ngày, đếm số ngày
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày
Bận bận rộn rộn mơ mơ hồ hồ
Cân nhắc tính tóan sao lại khổ vậy?
Đếm số ngày, đếm số ngày
Mười năm ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày
Gây gổ ồn ào tổn thương gân cốt
Lui lại một bước thì hạnh phúc biết bao
Đếm số ngày, đếm số ngày
Trăm năm ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày
Sao lại chờ đến không thể cử động
Mới biết trân quý mỗi bước đi
Bạn cứ đếm từng đếm, bạn hãy nghĩ lại đi
Bạn sống được đến con số bao nhiêu?
Ân ân và óan óan thị thị với phi phi
Còn có phiền não nào gì không thể buông?
Đời người khổ và ngắn nhân gian tình cảm dài
Còn hơi sức đâu mà bàn luận ngắn dài!

Khi tôi nói là đệ tử Phật

“Khi tôi nói là đệ tử Phật
Chẳng phải tự khoe đủ trí tuệ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Chỉ cầu Phật Đà tùy gia hộ

Khi tôi nói là đệ tử Phật
Không phải tỏ ra tôi có phước
Khi xưa tạo những nghiệp ác nặng
Từ nay trước Phật đều sám trừ

Khi tôi nói là đệ tử Phật
Không phải lánh thế vào hư vô
Thế gian nơi nơi đều là đạo trạng
Sinh hoạt tức là đường tu hành

Khi tôi nói là đệ tử Phật
Không phải từ nay đường bình thản
Phật pháp cùng nhau tín căn đủ
Tăng thượng thiện duyên được tương trợ

Khi tôi nói là đệ tử Phật
Cảm ân không hết nơi Quy Y
Sinh làm người nghe được Phật pháp
Chí tâm thọ trì phước vô lượng

Khi tôi nói là đệ tử Phật
Đặt vào chánh kiến tâm an trú
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Bảy xuống tám lên vẫn đủ vui”

Thơ – Thích Thông Lưu

THIỀN ĐÂU

Giọt mưa lốp đốp bên thềm

Tiếng dế tê tê về đêm

Canh khuya loe loét ngọn đèn

Thảnh thơi ngồi lặng muôn duyên

Vành tai con muỗi vo ve.

  Xin đọc tiếp »

CHÉN TRÀ TRIỆU CHÂU

CHÉN TRÀ TRIỆU CHÂU

(Một cảm hứng trong lúc tu)

Thích Tỉnh Khang

Có vị Tăng đến chỗ Ngài Triệu Châu, Sư hỏi:

– Từng đến đây chưa?

Tăng thưa:

– Từng đến:

Sư bảo:

Xin đọc tiếp »

ĐÂY! NGƯỜI CHỦ TRÚC LÂM

ĐÂY! NGƯỜI CHỦ TRÚC LÂM

Thiền sư: MỤC TIỀN ĐỒNG TỬ

Đây Trúc lâm!

Đây bao năm dài hoài bão,

Tưởng chừng như, bỏ dở nữa chừng ngang.

Thì bỗng nhiên, tin vui mừng mùa xuân đã đến,

Mang về cho, người khắp chốn hân hoan.

Xin đọc tiếp »

TIẾNG DẠ ĐÂY RỒI

TIẾNG DẠ ĐÂY RỒI

Thích Thông Phương

Ôi, từ lâu, đã lâu lắm rồi,

Tôi bỗng chốc, lăn vào cuộc luân hồi.

Và quên mất, chính mình từ thuở ấy,

Đành lang thang, trong sáu nẻo vần xoay.

  Xin đọc tiếp »

HƯỚNG VỀ TRÚC LÂM

HƯỚNG VỀ TRÚC LÂM

Trúc Lâm ngời tỏa nhiệm màu,

Lòng con kính ngưỡng mong cầu thiết tha.

Bây giờ duyên đủ an hòa,

Về nương Trường Hạ tìm ra ánh vàng.

Bao năm con mãi lang thang,

Buông trôi theo cảnh trần gian mịt mù.

Luân hồi xoay chuyển bao thu,

Lên lên xuống xuống ngục tù tai ương.

Nhờ thầy chỉ lối dẫn đường,

Cho con tìm đến cội nguồn chân tâm

Xoay về nhìn lại không lầm,

Chính mình đã sẳn tòng lâm đạo mầu.

Ơn thầy con biết làm sao ?

Trả cho hết được, công lao sâu dầy.

Hàng ngày tỉnh giác đủ đầy,

Không quên chánh niệm dâng Thầy nhớ ơn.

DIỆU TOÀN

TÂY THIÊN CHÍNH LÀ ĐÂY

TÂY THIÊN CHÍNH LÀ ĐÂY

Tu hành mơ tưởng đến Tây thiên,

Nào hay đã sẳn tại hiện tiền.

Hãy vượt Tam Đảo, ba phiền não

Đâu ngờ Vĩnh Phúc một trời Thiền.

Trời Thiền nào phải sáu thời tụng,

Cũng chẳng ngồi lâu kể huyên thuyên.

Đói ăn mệt ngủ nhưng thường biết,

Trước cảnh vô tâm chẳng sợ phiền.

Đàm Bích – Hậu Thành

TÂY THIÊN THÊNH THANG … MỘT CÕI VẪY VÙNG

TÂY THIÊN THÊNH THANG …

MỘT CÕI VẪY VÙNG

Quanh quẩn mãi không hay,

Loay quay đời chẳng biết.

Được mất thêm thương tiếc.

Cam phận mãi chốn này.

Một sớm đến Trời Tây,

Mới hay mình mõi mệt.

Ngu si và ngốc nghếch,

Trả vay bao tháng ngày.

Xin đọc tiếp »

TRÚC LÂM NHẬT

TRÚC LÂM NHẬT

Thiền sinh BẠCH PHÁT HÀI NHI

Âm:

Tuế nguyệt quang âm tri kỷ hà?

Viện trung nhật nhật lạc thâm ta!

Tích thời hoang hỗ yên trung tỏa,

Kim điệp phiên hoa chỉ nhậm ma.

Triêu đáo tảo giai phùng dữ nhận,

Vãn lai Thiền tọa nhị tam thời.

Như hà Phật pháp hưu tuân vấn,

Hỗ phản bích tùng đa cánh đa.

Xin đọc tiếp »