Hôm nay: Thứ hai, 25/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★