Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Thư mục: SÁCH – ĐĐ KHẾ ĐỊNH

Hạt Giống Hạnh Phúc và Khổ Đau

HPKDBNTD_bia

Thích Đạt Ma Khế Định

 

 

Kính thưa toàn thể đại chúng,

Trước khi vào đề tài chính, tôi xin hỏi quý Phật tử, trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử thích hạnh phúc, hay thích khổ đau? Ai mà thích khổ đau, phải không? Dưới con mắt giác ngộ của Đức Phật, hạnh phúc hay khổ đau có mặt trong giờ phút thực tại này là do ai đem đến? Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử đề tài: “Hạt Giống Hạnh Phúc Và Khổ Đau”.

Xin đọc tiếp »

Sự Bất Hạnh Của Kiếp Người

SuBatHanhCuaKiepNguoi.org

ĐĐ Khế Định

Kính thưa toàn thể đại chúng,
Chương trình tu học hôm nay được chia làm ba phần:
– Trước tiên là thời thuyết pháp của chúng tôi.
– Kế đến là cảm tưởng của những vị đến đây tu học một ngày một đêm, đại diện năm hay sáu người thôi, chứ không phải hết đạo tràng.
– Sau cùng là chuyện kể của những người ban đầu không hiểu đạo Phật hoặc không tin vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bị cuộc đời vùi dập, chịu rất nhiều đau khổ, nhưng khi biết đến đạo Phật, nỗi khổ được vơi bớt chừng nào thì chia sẻ cho đại chúng biết.

Xin đọc tiếp »

Sức mạnh của lòng từ

tubi

ĐĐ Khế Định

Đức Phật đã dạy: “Gieo nhân nào gặt quả đó”. Ngày hôm nay quý vị được làm thân người, sáu căn đầy đủ thì phải biết rằng trong quá khứ mình đã gieo nhân rất tốt. Nếu không tiếp tục gieo nhân thì dù cho quý vị có đến chùa, được Thầy cầu chúc điều tốt lành mà quý vị còn có tâm sát sanh thì lời cầu chúc cũng vô ích. Nếu muốn được an vui thì phải khởi tâm từ bi. Muốn có được tâm từ bi thì phải gieo nhân.

Xin đọc tiếp »

Con đường tự thắng mình

conduong

ĐĐ.Thích Khế Định thuyết giảng tại Thiền tự Đạo Viên – Canada

Quý Phật tử nghe giáo pháp đã nhiều, nhưng có những chặng đường chúng ta không thắng được mình. Ai tu cũng muốn thành Phật, chúng ta được ngồi đây nghe Phật pháp là cũng có túc duyên lớn với Phật, trong quá khứ bố thí, cúng dường, làm các thiện pháp. Nhưng một khi chưa thắng được mình thì vẫn còn đi trong lục đạo luân hồi. Đó là lý đương nhiên. Pháp nhĩ như thị.

Xin đọc tiếp »

Đạo Phật đến để mà thấy

dao phatden

ĐĐ Khế Định

Chúng ta nếu có duyên với nhau thì gặp nhau, từ vô thủy kiếp đến nay do chúng ta gieo căn lành thật sâu nên ngày hôm nay mới ngồi cùng nhau để học hỏi Phật pháp.Chúng ta đủ duyên đến Thiền viện để nghe Phật pháp mà không kiến Phật, ngộ vô sanh thì đau khổ vẫn là đau khổ, phiền não vẫn là phiền não. Thấy ông Phật là chính mình thì tức khắc hết sự đau khổ.Cho nên ngày hôm nay chúng ta học bài pháp “Đạo Phật đến để mà thấy”.

Xin đọc tiếp »

Tịnh độ nơi ấy bây giờ ở đây

chanhthien1

ĐĐ. Khế Định

I. DẪN NHẬP
Hôm nay đầu năm hội đủ duyên lành, chúng tôi lại tiếp tục về đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng tất cả quý vị. Bài pháp ngày hôm nay giống như một bài tâm sự trên bước đường tu học. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đưa ra vài vấn đề như sau.Cách đây khoảng một tháng có một Phật tử đến nói với tôi rằng: “Nếu như ngày xưa Đức Phật chỉ bày duy nhất một pháp môn thôi, ví dụ một là thiền, hai là tịnh, ba là mật…hoặc là Pháp Hoa tông, Luật tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông… thì giờ tốt biết mấy. Vì con thấy không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Nhật Bản, Trung Hoa hay tất cả các nước tu học theo tinh thần Phật giáo thì thường có những xung đột, dù không có gì là lớn lắm giữa các Phật tử theo các tông phái khác nhau”.

Xin đọc tiếp »

Năm pháp che lấp Tự tánh Bát Nhã

nam-trien-cai

ĐĐ. Khế Định

I. DẪN NHẬP

Hôm nay chúng tôi có duyên chia sẻ một chút giáo lý cùng quý Phật tử. Quý Phật tử phần đông đều tu thiền theo pháp môn của Hòa thượng tôn sư, đã nghe pháp rất nhiều. Ở đây, tôi chỉ nêu thêm một số điểm để y cứ vào đó quý vị tiến thêm trên con đường thiền. Nếu y cứ trên nhân vô sanh để tu thì quý vị sẽ được quả vô sanh, con tu trên nhân sanh diệt thì được quả sanh diệt.

Xin đọc tiếp »

Thiền trong biển dục

chanhthien1

ĐĐ. Thích Khế Định thuyết giảng tại TVTL Sùng Phúc

I. Dẫn nhập

Hôm nay hội đủ duyên lành, được phép của Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc có mời chúng tôi giảng một ngày tu thanh tịnh hàng tháng. Trước khi đi vào đề tài chính ngày hôm nay, tôi xin hỏi Quý Phật tử: Giữa cuộc sống đời thường bận rộn này, Quý Phật tử thử nghiệm lại trong cuộc đời tu tập của mình thấy ở cõi đời này tu dễ hay khó? Tại sao khó?

Xin đọc tiếp »