Hôm nay: Thứ tư, Ngày: 24/01/2018     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành, Giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy ★

Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa có đăng bài trong thư mục SÁCH – ĐĐ KHẾ ĐỊNH.