Hôm nay: Thứ tư, Ngày: 24/01/2018     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành, Giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy ★

Thư mục: LỊCH TU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 01 – 2018

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

 

NGÀY SÁNG CHIỀU
Chủ Nhật
07–01–2018
(21–11–Đinh Dậu)

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
14–01–2018
(28–11–Đinh Dậu)

Thầy Thông Không giảng

Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
21–01–2018
(05–12–Đinh Dậu)
Dự Lễ Đặt Đá Xây Dựng
Thiền Viện Trúc Lâm Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp
Chủ Nhật
28–01–2018
(12–12–Đinh Dậu)

Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Lễ Tạ Pháp – Cúng Dường Trai Tăng

Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
04–02–2018
(19–12–Đinh Dậu)

Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa
Tại TV Trúc Lâm Tuệ Quang

14g: Đi Thường Chiếu
dự Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa
(Tối về)


Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học