Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Thông Báo Về Khóa Tu Phát Tâm Bồ Đề

THÔNG BÁO

Về Khóa Tu Phát Tâm Bồ Đề

Từ ngày 25-04-2015 đến 03-05-2015

Tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

*****

Huynh Đệ khi đến dự khóa tu xin hoan hỷ:

1- mặt tại Thiền viện lúc 7 giờ sáng vào ngày đã đăng ký.

2- Mang theo vật dụng vệ sinh nhân, thuốc men, trong đó cần thêm:

  • 1 mền cá nhân.
  • 1 chai không hoặc ly để dùng riêng khi uống nước.
  • 1 đôi dép sạch để mang trong nhà (nếu huynh đệ thấy cần).

3- Mang theo Bản Phát Nguyện Tham Dự Khóa Tu Phát Tâm Bồ Đề (có dán ảnh).

Huynh đệ nào chưa nhận Bản Phát Nguyện, vui lòng mang theo 1 ảnh 3×4.

Những huynh đệ do sức khỏe sẽ được dùng cháo nhẹ hoăc uống sữa buổi chiều.