Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

THÔNG BÁO – Khóa Tu Bát Quan Trai

THÔNG BÁO

Về Khóa Tu Bát Quan Trai
Từ ngày 25-07-2015 đến 26-07-2015
Tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

***

Huynh Đệ dự khóa tu xin hoan hỷ:

Có mặt tại Thiền viện chiều thứ sáu 24-07-2015, sau giờ cơm chiều (từ 17g đến 19g) để cùng lau dọn phòng ở và sinh hoạt chúng.

Nếu huynh đệ không đến được vào chiều thứ sáu, vui lòng có mặt trước 7 giờ sáng thứ bảy 25-07-2015.

***