Hôm nay: Thứ bảy, Ngày: 18/11/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành, Giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy ★

Chưa có bài đăng.