Hôm nay: Thứ hai, 25/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Pháp Âm Mp3: Thần Hội Ngữ Lục – HT Thanh Từ

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thần Hội Ngữ Lục 1
Thần Hội Ngữ Lục 2
Thần Hội Ngữ Lục 3
Thần Hội Ngữ Lục 4
Thần Hội Ngữ Lục 5
Thần Hội Ngữ Lục 6
Thần Hội Ngữ Lục 7
Thần Hội Ngữ Lục 8
Thần Hội Ngữ Lục 9
Thần Hội Ngữ Lục 10
Thần Hội Ngữ Lục 11
Thần Hội Ngữ Lục 12
Thần Hội Ngữ Lục 13
Thần Hội Ngữ Lục 14

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .