Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Pháp Âm MP3: Kinh Thắng Man – Ni Sư Hạnh Chiếu

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Thắng Man 1
Kinh Thắng Man 2
Kinh Thắng Man 3
Kinh Thắng Man 4
Kinh Thắng Man 5
Kinh Thắng Man 6
Kinh Thắng Man 7
Kinh Thắng Man 8
Kinh Thắng Man 9
Kinh Thắng Man 10
Kinh Thắng Man 11
Kinh Thắng Man 12
Kinh Thắng Man 13
Kinh Thắng Man 14
Kinh Thắng Man 15
Kinh Thắng Man 16
Kinh Thắng Man 17
Kinh Thắng Man 18
Kinh Thắng Man 19
Kinh Thắng Man 20
Kinh Thắng Man 21
Kinh Thắng Man 22
Kinh Thắng Man 23
Kinh Thắng Man 24
Kinh Thắng Man 25
Kinh Thắng Man 26
Kinh Thắng Man 27
Kinh Thắng Man 28
Kinh Thắng Man 29
Kinh Thắng Man 30
Kinh Thắng Man 31
Kinh Thắng Man 32
Kinh Thắng Man 33
Kinh Thắng Man 34
Kinh Thắng Man 35
Kinh Thắng Man 36
Kinh Thắng Man 37
Kinh Thắng Man 38
Kinh Thắng Man 39
Kinh Thắng Man 40

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .