Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Pháp Âm Mp3: Kinh Pháp Cú – Ni Sư Hạnh Chiếu

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Pháp Cú 1
Kinh Pháp Cú 2
Kinh Pháp Cú 3
Kinh Pháp Cú 4
Kinh Pháp Cú 5
Kinh Pháp Cú 6
Kinh Pháp Cú 7
Kinh Pháp Cú 8
Kinh Pháp Cú 9
Kinh Pháp Cú 10
Kinh Pháp Cú 11
Kinh Pháp Cú 12
Kinh Pháp Cú 13
Kinh Pháp Cú 14
Kinh Pháp Cú 15
Kinh Pháp Cú 16
Kinh Pháp Cú 17
Kinh Pháp Cú 18
Kinh Pháp Cú 19
Kinh Pháp Cú 20
Kinh Pháp Cú 21
Kinh Pháp Cú 22
Kinh Pháp Cú 23
Kinh Pháp Cú 24
Kinh Pháp Cú 25
Kinh Pháp Cú 26
Kinh Pháp Cú 27
Kinh Pháp Cú 28
Kinh Pháp Cú 29
Kinh Pháp Cú 30
Kinh Pháp Cú 31
Kinh Pháp Cú 32
Kinh Pháp Cú 33
Kinh Pháp Cú 34
Kinh Pháp Cú 35
Kinh Pháp Cú 36
Kinh Pháp Cú 37
Kinh Pháp Cú 38
Kinh Pháp Cú 39
Kinh Pháp Cú 40
Kinh Pháp Cú 41
Kinh Pháp Cú 42
Kinh Pháp Cú 43
Kinh Pháp Cú 44
Kinh Pháp Cú 45
Kinh Pháp Cú 46
Kinh Pháp Cú 47
Kinh Pháp Cú 48
Kinh Pháp Cú 49
Kinh Pháp Cú 50

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .