Hôm nay: Thứ hai, 25/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Pháp Âm Mp3: Kinh 42 Chương, Bát Đại Nhân Giác, Thập Thiện, Bát Nhã – HT Thanh Từ

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh 42 Chương 1
Kinh 42 Chương 2
Kinh 42 Chương 3
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1
Kinh Bát Đại Nhân Giác 2
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3
Kinh Thập Thiện 1
Kinh Thập Thiện 2
Kinh Thập Thiện 3
Kinh Thập Thiện 4
Kinh Bát Nhã 1
Kinh Bát Nhã 2
Kinh Bát Nhã 3

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .