Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

 

Nền tảng xây dựng tăng đoàn

Nhẫn Trí

An cư mùa kiết hạ

Thiền lữ khắp gần xa

An trú trong chánh niệm

Hạ lạp đậm cà sa

Hằng năm khi những đám mây đầu hạ trôi mênh mang trong ánh nắng vàng. Sau những cơn mưa đầu mùa diệu mát, thoang thoảng hoa sen đưa hương ngọt ngào làm lâng lâng tâm hồn bao lữ khách.

Đây là thời gian cho những người con Phật như ngàn cánh chim bay về chung tổ ấm, tình pháp lữ hòa quyện như trăm sông cùng về biển cả để tạo thành nguồn sống bất tận, sóng hải triều vang vọng khắp mười phương, thuyền Bát Nhã đưa khách chốn vô thường, đạo nhiệm mầu rạng tỏ cùng muôn hướng.

Xin đọc tiếp »

BÀI TỤNG LỄ PHẬT XUẤT GIA ( mồng 08 tháng 02 ÂL )

BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa

Tánh đức từ bi hằng biểu lộ

Trải bao cuộc du hành mục đổ

Xót sinh linh kiếp số trầm luân

Cảnh sanh, già, đau, chết, gian truân

Xin đọc tiếp »

NÀO CÓ XẤU ĐI

NÀO CÓ XẤU ĐI

Thông Phổ

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học mẹ đi trường đời.

Trường đời lắm nỗi đắng cay, trắng đen bạc bẽo phí hoài tuổi xuân.

Thế gian ai cũng sợ hãi nỗi gian truân của cuộc đời, thế mà vì thương con mẹ đã bước vào một nắng hai sương. Lo cho con, từng chén cơm manh áo để tuổi thơ của con hồn nhiên bay bổng như cánh diều, nụ cười rạng rỡ tựa cánh hồng xinh.

Xin đọc tiếp »

TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN

Sau khi đạo quả viên thành, Đức Phật ngồi kiết già bất động suy tư suốt 21 ngày. Làm cách nào để truyền bá giáo pháp Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu, vì con người quen sống trong sự ái nhiễm, khó chấp nhận được bản thể vô sanh, một lẽ thật nghìn đời vẫn hằng thanh tịnh.

Xin đọc tiếp »

Con người bất tử

HT Thanh Từ

Thể theo lời yêu cầu của vị đại diện Tăng Ni hôm nay, tôi nói với quý vị về “Con người bất tử”. Trong đây tôi chia làm ba phần:

Ba phần này thật là hệ trọng. Phần một, phần hai tôi giải quyết được; phần ba tôi chỉ dẫn Kinh làm chứng, vì việc này tôi chưa làm xong.

1. CON NGƯỜI BẤT TỬ

Thế nào là con người bất tử? Ở đây tôi nói con người bất tử, chính trong kinh nói là pháp thân, Như lai, chơn tâm, Niết Bàn… chính đó là cái Bất tử sẵn có nơi chúng ta. Nhập được cái đó gọi là Như Lai, là Phật v.v… đây là tôi nói danh từ; nhận ra con người bất tử là gì?

Xin đọc tiếp »