You Are Here: Home » Nghi lễ » KỆ HÔ CHUÔNG – TRỐNG

HÔ CHUÔNG

Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ,

Trí tuệ lớn, Bồ đề sanh,

Lìa địa ngục thoát vô minh,

Nguyện thành Phật độ chúng sanh.

Nam Mô Giáo Chủ Cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương ( 3 lần ) 

THÂU CHUÔNG

Hồi chuông đã mãn,

Nguyện cho chúng sanh,

Ra khỏi biển mê,

Lần lên bờ giác.

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương hằng cứu khổ chúng sanh. ( 3 lần )

 

KỆ HÔ TRỐNG

Ngày nay đã qua,

Mạng sống giảm dần,

Như cá cạn nước,

Có gì là vui.

Đại chúng!

Phải siêng tinh tấn,

Cứu lửa cháy đầu,

Chỉ nhớ vô thường,

Chớ có buông lung.

Cung kính Bồ tát Thường Tinh Tấn ( 3 lần )

Ý kiến của bạn

© 2011 Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang · Nhận tin qua email:Bài viếtBình luận · Thiết kế: Theme Junkie · Nền tảng: WordPress