Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Đếm Số Ngày

Đếm số ngày, đếm số ngày
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày
Bận bận rộn rộn mơ mơ hồ hồ
Cân nhắc tính tóan sao lại khổ vậy?
Đếm số ngày, đếm số ngày
Mười năm ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày
Gây gổ ồn ào tổn thương gân cốt
Lui lại một bước thì hạnh phúc biết bao
Đếm số ngày, đếm số ngày
Trăm năm ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày
Sao lại chờ đến không thể cử động
Mới biết trân quý mỗi bước đi
Bạn cứ đếm từng đếm, bạn hãy nghĩ lại đi
Bạn sống được đến con số bao nhiêu?
Ân ân và óan óan thị thị với phi phi
Còn có phiền não nào gì không thể buông?
Đời người khổ và ngắn nhân gian tình cảm dài
Còn hơi sức đâu mà bàn luận ngắn dài!