Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 09 – 2017 VÀ CÚNG HẠ

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY SÁNG CHIỀU
Thứ Hai
28–08–2017
(07–07–Đinh Dậu)

8g: Cúng Dường
Trường Hạ
Chùa Giác Nguyên – Q.4
Chủ Nhật
03–09–2017
(13–07–Đinh Dậu)

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

13g30: Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng
Thứ Năm
07–09–2017
(17–07–Đinh Dậu)
Đi Thường Chiếu
Khánh Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Chủ Nhật
10–09–2017
(20–07–Đinh Dậu)

Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
17–09–2017
(27–07–Đinh Dậu)
Đi Thường Chiếu
– Khánh thọ Hòa Thượng Tổ Đình Thường Chiếu
– Dự Lễ 49 ngày Cố Hòa Thượng Đạo Huệ
Chủ Nhật
24–09–2017
(05–08–Đinh Dậu)
Tu Học Tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu
Và Thiền Viện Viên Chiếu


Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

 

Các bài khác...