Hôm nay: Thứ hai, 25/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

BÀI GIẢNG MP3

 Chọn vào hình Chư Tôn Đức hoặc Pháp Danh để vào nghe các bài giảng mp3.

Chư Tăng

su_ong_134x134
HT THANH TỪ
htnhatquang_134x134 thongphuong_134x134 TUEGIAC_134x134 thaykiennguyen
HT NHẬT QUANG
TT THÔNG PHƯƠNG
TT TUỆ GIÁC
TT KIẾN NGUYỆT
thaytamthuan THONGPHO_134x134 KheDinh_134x134 tamhanh
ĐĐ TÂM THUẦN
ĐĐ THÔNG PHỔ
ĐĐ KHẾ ĐỊNH
ĐĐ TÂM HẠNH

Chư Ni

nisu_nhuduc nisu_hanhhue nisu_thuangiac hanhchieu_134x134
NI SƯ NHƯ ĐỨC
NI SƯ HẠNH HUỆ
NI SƯ THUẦN BẠCH
NI SƯ HẠNH CHIẾU

Sách Nói

sachnoi134x134
SÁCH NÓI

(Đang cập nhập thêm….)