Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

 

Chương trình tu học tháng 1/2016 và Tết Bính Thân – Đạo Tràng TL Tuệ Quang

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
03 – 01 – 2016
(24–11–Ất Mùi)
Nghe đĩa Sư Ông giảng Nghe đĩa Sư Ông giảng
Chủ Nhật
10 – 01 – 2016
(01–12–Ất Mùi)
Nghe đĩa Sư Ông giảng Lễ Hằng Thuận
GĐPT Đức Viên
Chủ Nhật
17 – 01 – 2016
(08 – 12 – Ất Mùi)
Nghe đĩa Sư Ông giảng Thầy Trụ Trì giảng
Chủ Nhật
24 – 01 – 2016
(15–12–Ất Mùi)
Lễ Giỗ Tổ
Hòa Thượng Thiện Hoa
Lễ Tạ Pháp
Mùng 2 Tết Chúc Tết các Thiền Viện: Thường Chiếu,
Phổ Chiếu, Huệ Chiếu, Linh Chiếu, Viên Chiếu,
Trí Đức (Tăng và Ni)
Mùng 3 Tết Lễ Chúc Tết
tại Thiền Viện Tuệ Quang
Nghỉ
Mùng 7 Tết Lễ Khai Pháp Nghỉ

Ghi chú: Nếu thầy trụ Trì bận Phật sự sẽ thay bằng nghe đĩa Sư Ông
Xem chi tiết về chương trình tu học

CÁC BÀI GIẢNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

CÁC BÀI GIẢNG TẠI TVTL CHÁNH GIÁC- TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG

KINH A HÀM- NI SƯ HẠNH CHIẾU

THIỀN SƯ NI- NS HẠNH CHIẾU

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ- NI SƯ HẠNH CHIẾU

Đếm Số Ngày

Đếm số ngày, đếm số ngày
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày
Bận bận rộn rộn mơ mơ hồ hồ
Cân nhắc tính tóan sao lại khổ vậy?
Đếm số ngày, đếm số ngày
Mười năm ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày
Gây gổ ồn ào tổn thương gân cốt
Lui lại một bước thì hạnh phúc biết bao
Đếm số ngày, đếm số ngày
Trăm năm ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày
Sao lại chờ đến không thể cử động
Mới biết trân quý mỗi bước đi
Bạn cứ đếm từng đếm, bạn hãy nghĩ lại đi
Bạn sống được đến con số bao nhiêu?
Ân ân và óan óan thị thị với phi phi
Còn có phiền não nào gì không thể buông?
Đời người khổ và ngắn nhân gian tình cảm dài
Còn hơi sức đâu mà bàn luận ngắn dài!

Mười Loại Bạn Nên Thân Cận

1). Bạn ưa thích chỗ an lạc, nhàn tịnh ở chốn núi rừng nên than cận, vì có thể ngăn chặn tâm vọng động của hành giả.
2). Bạn nghiêm trì giới luật nên thân cận, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả.
3). Bạn có trí huệ rộng lớn nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt thoát khỏi bến mê.
4). Bạn có văn tự tổng trì nên thân cận, vì có thể giải tỏa các điều nghi ngờ của hành giả.
5). Bạn trầm tỉnh nên thân cận, vì có thể đưa hành giả đến trình độ điềm đạm.
6). Bạn khiêm tốn, nhẫn nhục nên thân cận, vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả.
7). Bạn tâm thẳng nói thật nên thân cận, vì có thể kiềm chế điều lỗi lầm của hành giả.
8). Bạn tinh tấn dũng mãnh nên thân cận, vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả một cách nhanh chóng.
9). Bạn xem thường của cải, ưa thích bố thí nên thân cận, vì có thể phá bỏ tánh keo kiệt của hành giả.
10). Bạn có tâm nhân từ che chở loài vật không tiếc thân mạng nên thân cận, vì có thể bẻ gẫy sự chấp chặt về nhân ngã của hành giả.

LUAN GIOI DINH TUE- DD THICH TRUC THONG PHO

PHAP MON THANH PHAT- TT THICH TUE GIAC