Hôm nay: Thứ sáu, Ngày: 15/12/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành, Giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy ★

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 12 – 2017

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

 

NGÀY SÁNG CHIỀU
Chủ Nhật
03–12–2017
(16–10–Đinh Dậu)

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
10–12–2017
(23–10–Đinh Dậu)

Thầy Thông Không giảng

Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên giảng
hủ Nhật
17–12–2017
(30–10–Đinh Dậu)
Nghỉ Sinh Hoạt
Chủ Nhật
24–12–2017
(07–11–Đinh Dậu)

Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
31–12–2017
(14–11–Đinh Dậu)
Tu học và Lễ Tạ Pháp
Thiền Viện Thường Chiếu – Viên Chiếu


Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học