Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 08-2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Thứ Bảy
06 – 08 – 2016
(04 – 07 – Bính Thân)
6g chiều: Lễ Báo Ân
GĐPT Đức Viên đảm trách
Chủ Nhật
07 – 08 – 2016
(05 – 07 – Bính Thân)

7 giờ 30: Lễ Quy Y Tam Bảo
9 giờ 30: Lễ Vu Lan
Thầy Trụ Trì giảng
11 giờ: – Cúng Dường Trường Hạ
TV Tuệ Quang – Chính Pháp
– Cúng Dường Trai Tăng

Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện
giảng
Chủ Nhật
14 – 08 – 2016
(12 – 07 – Bính Thân)

Thầy Thông Không
giảng

Thầy Thông Không
giảng
Chủ Nhật
21 – 08 – 2016
(19 – 07 – Bính Thân)

Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên
giảng

Chủ Nhật
28 – 08 – 2016
(26 – 07 – Bính Thân)

Đi Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

LỄ QUY Y TAM BẢO

THÔNG BÁO
LỄ QUY Y TAM BẢO

Lễ Quy Y Tam Bảo được tổ chúc tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang, vào lúc 7g30 ngày mùng 5 tháng 7 năm Bính Thân (Chủ Nhật 07– 08–2016)
Xin mời đăng ký quy y, nhận và điền phiếu Phát Nguyện Quy Y, kèm 2 ảnh 3×4, và liên hệ:
– Thầy Thích Trúc Thạnh Nghĩa
– Tại Văn Phòng Đạo Tràng

Giới tử có mặt tại Thiền Viện lúc 7 giờ ngày Chủ Nhật 07 – 08 – 2016

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 07-2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
03 – 07 – 2016
(29 – 05 – Bính Thân)
Cúng Dường Trường Hạ:
– Thiền Viện Chân Không Tăng – Ni
– Tổ Đình Chùa Giác Nguyên – Q.4
Chủ Nhật
10 – 07 – 2016
(07 – 06 – Bính Thân)
Lễ Chu Niên GĐPT Đức Viên Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
17 – 07 – 2016
(14 – 06 – Bính Thân)
Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên
giảng
Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện
giảng
Chủ Nhật
24 – 07 – 2016
(21 – 06 – Bính Thân)
Cúng Dường Trường Hạ:
– TVTL Chánh Giác, Sơn Thắng, Giác Thiên, Bửu Minh
Thứ Bảy
30 – 07 – 2016
(27 – 06 – Bính Thân)
Cúng Dường Trường Hạ:
– Thiền Viện Chân Pháp (Định Quán),
– Thiền Viện Trúc Lâm Tăng – Trúc Lâm Ni, Hương Vân
(Đi 2 ngày – Sáng CN 31 – 07 về)

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT- TT THÍCH THÔNG KHÔNG

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 06-2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ có thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
05 – 06 – 2016
(01 – 05 – Bính Thân)
Thầy Trụ Trì giảng Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
12 – 06 – 2016
(08 – 05 – Bính Thân)
Thầy Thông Không giảng Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
19 – 06 – 2016
(15 – 05 – Bính Thân)
Hòa Thượng Tổ Đình Giác Nguyên
giảng
Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện
giảng
Chủ Nhật
26 – 06 – 2016
(22 – 05 – Bính Thân)
Cúng Dường Trường Hạ:
TV Thường Chiếu, Linh Chiếu, Phổ Chiếu, Huệ Chiếu,
Viên Chiếu (ăn trưa, nghe giảng),
Trúc LâmTrí Đức Tăng,Trúc Lâm Trí Đức Ni.

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 05-2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ có thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Thứ Bảy
30 – 04 – 2016
(24 – 03 – Bính Thân)
Khóa Tu Bát Quan Trai Giới 4 Ngày
Từ 30 – 04 đến 03 – 05 – 2016
(Có mặt tại Thiền Viện lúc 6 giờ sáng)
Chủ Nhật
01 – 05 – 2016
(25 – 03 – Bính Thân)
Thầy Trụ Trì
giảng
Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện
giảng
Chủ Nhật
08 – 05 – 2016
(02 – 04 – Bính Thân)
Thầy Thông Không
giảng
Nghe đĩa Sư Ông
giảng
Thứ Bảy
14 – 05 – 2016
(08 – 04 – Bính Thân)
14 giờ 00: Lễ Quy Y Tam Bảo
18 giờ 00: Văn nghệ Mừng Phật Đản
GĐPT Đức Viên
Chủ Nhật
15 – 05 – 2016
(09 – 04 – Bính Thân)
Đại Lễ Phật Đản
Phật Lịch 2560
Tại TVTL Tuệ Quang
Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên
giảng (14 giờ 30)
Thứ Bảy
21 – 05 – 2016
(15 – 04 – Bính Thân)
Khóa Lễ Tụng Kinh
Mừng Phật Đản (08 giờ sáng)
Chủ Nhật
29 – 05 – 2016
(23 – 04 – Bính Thân)
Đi Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 04 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
03 – 04 – 2016
(26–02–Bính Thân)
Dự Lễ Khánh Thành
Thiền Tự Bát Nhã
Chủ Nhật
10 – 04 – 2016
(04–03–Bính Thân)
 Thầy Thông Không giảng Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
17 – 04 – 2016
(11–03–Bính Thân)
Nghe đĩa Sư Ông giảng Hòa Thượng Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
24 – 04 – 2016
(18–03–Bính Thân)
Đi Tổ Đình TV Thường Chiếu
Thứ Bảy
30 – 04 – 2016
(25–03–Bính Thân)
Khóa Tu Bát Quan Trai
4 ngày – Từ 30-04 đến 03-05-2016
Chủ Nhật
01 – 05 – 2016
(26–03–Bính Thân)
Thầy Trụ Trì giảng Thầy Trụ Trì T.V
Trúc Lâm Chánh Thiện giảng

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

KINH DUY MA CẬT- ĐĐ. THÍCH ĐẠT MA KHẾ ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 03 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
13 – 03 – 2016
(05–02–Bính Thân)
 Thầy Trụ Trì giảng Hòa Thượng Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
20 – 03 – 2016
(12–02–Bính Thân)
 Thầy Thông Không giảng Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
27 – 03 – 2016
(19–02–Bính Thân)
Đi Tổ Đình TV Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

BẦY KHỈ VỚT TRĂNG- ĐĐ THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ