Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 06 – 2017

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY SÁNG CHIỀU
Chủ Nhật
04–06–2017
(10–05–Đinh Dậu)

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
11–06–2017
(17–05–Đinh Dậu)

Lễ Chu Niên
GĐPT Đức Viên

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
18–06–2017
(24–05–Đinh Dậu)

Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
25–06–2017
(02–06–Đinh Dậu)
Tu học tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu
Và Cúng Dường Trường Hạ:
TV. Thường Chiếu, Linh Chiếu
TV. Trúc Lâm Trí Đức Tăng, Ni
TV. Phổ Chiếu, Huệ Chiếu


Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 05-2017

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY SÁNG CHIỀU
Chủ Nhật
14–05–2017
(19–04–Đinh Dậu)

Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
21–05–2017
(26–04–Đinh Dậu)

Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
28–05–2017
(03–05–Đinh Dậu)
Đi Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

Chương trình lễ Phật đản Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp

Thiep 2017 - Bia

chuong-trinh

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 04 – 2017

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
02–04–2017
(06-03–Đinh Dậu)


Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên giảng


Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Chủ Nhật
09–04–2017
(13–03–Đinh Dậu)


Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
16–04–2017
(20–03–Đinh Dậu)


Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Phó Trụ Trì
Thiền Viện Sơn Thắng giảng

Chủ Nhật
23–04–2017
(27–03–Đinh Dậu)


Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng


Tọa thiền

Chủ Nhật
30–04–2017
(05–04–Đinh Dậu)

Đi Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu

Thứ Bảy
06–05–2017
(11–04–Đinh Dậu)


6g chiều: Văn Nghệ
Cúng Dường Phật Đản
– GĐPT Đức Viên

Chủ Nhật
07–05–2017
(12–04–Đinh Dậu)


Đại Lễ Phật Đản
Tại TVTL Tuệ Quang


Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

ngày Xuân cầu Pháp tại Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp

Ngày xuân cầu pháp” là thông điệp mà Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp thượng tọa Thích Trúc Thông Phổ, gửi đến cho Phật tử và thiện nam tín nữ gần xa. Để thông điệp trên thực sự đi vào đời sống tu tập, ngày mùng 09 tháng 01 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 05 tháng 02 năm 2017), Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp đã tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai một ngày. Đây là khóa tu Bát Quan Trai lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Tuyên Quang. Dù không khí ngày xuân vẫn còn đượm trên từng con phố, trong từng thôn xóm ở vùng đất Tuyên Quang, nhưng có đến 170 Phật tử và thiện nam tín nữ tham dự khóa tu, một con số gây bất ngờ cho Ban Tổ chức.

Xin đọc tiếp »

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 02 Và 03–2017

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
26-02-2017
(01-02-Đinh Dậu)

Đi Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu
Lễ Khai Pháp

Chủ Nhật
05–03–2017
(08–02–Đinh Dậu)


Lễ Khai Pháp TV Tuệ Quang
Thầy Phó Trụ Trì giảng

Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
12–03–2017
(15-02-Đinh Dậu)


Thầy Thông Không giảng


Thầy Thông Không giảng

Chủ Nhật
19-03-2017
(22-02-Đinh Dậu)


Thầy Truj Trì
TVTL Chánh Thiện giảng


Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Chủ Nhật
26-03-2017
(29-02-Đinh Dậu)

Đi Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 01–2017 Và TẾT ĐINH DẬU

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Thứ Bảy
31 –12–2016
(03-12–Bính Thân)
Ngày về:
Trưa Chủ Nhật
01-01-2017

Đi Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện Dự Lễ:
– Cung Nghinh Xá Lợi Răng Phật.
– An Vị Tôn Tượng Phật.
– Hoàn thành Chánh Điện

Chủ Nhật
08–01 –2017
(11–12–Bính Thân)


Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
15–01–2016
(18–12–Bính Thân)


Lễ Giỗ Tổ
Lễ Tạ Pháp


Thầy Trụ Trì
TV TL Tuệ Quang giảng

Thứ Ba
17–01–2017
(20–12–Bính Thân)

Đi Thường Chiếu Dự Lễ Giỗ Tổ

Mùng 2 Tết
Đinh Dậu
(29–01–2017)

Chúc Tết Tổ Đình Thường Chiếu
và các Thiền Viện ở Long Thành, Bà Rịa

Mùng 3 Tết
Đinh Dậu
(30–01–2017)

Chúc Tết Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang
Và Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 12 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
04–12–2016
(06-11–Bính Thân)


Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Minh Lý giảng
Chủ Nhật
11–12–2016
(13–11–Bính Thân)


Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
18–12–2016
(20–11–Bính Thân)


Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng


Thầy Minh Đạo giảng
Chủ Nhật
25–12–2016
(27–11–Bính Thân)

Đi Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 11 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
06–11–2016
(07-10–Bính Thân)

Thầy Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng
Chủ Nhật
13–11–2016
(14–10–Bính Thân)

Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
20–11–2016
(21–10–Bính Thân)

Thầy Minh Lý giảng

Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
27–11 –2016
(28–10–Bính Thân

7 giờ 30: Sám hối
8 giờ 30: Tọa thiền
10 giờ 00: Lễ Giỗ
Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
11 giờ 00: Thọ trai
12 giờ 00: Hoàn mãn

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 10 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
02–10–2016
(02-09–Bính Thân)


Thầy Trụ Trì giảng
Chủ Nhật
09–10–2016
(09–09–Bính Thân)

Thầy Thông Không giảng

Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
16–10–2016
(16–09–Bính Thân)

Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện giảng

Thầy Minh Lý giảng
Chủ Nhật
Chủ Nhật
23–10–2016
(23–09-Bính Thân)

Thầy Minh Đạo giảng

Thầy Minh Đạo giảng
Chủ Nhật
30–10–2016
(30–09–Bính Thân)
Đi Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học