Khóa tu Bát Quan Trai của GĐPT Đức Viên tại TVTL Tuệ Quang

Khóa tu Bát Quan Trai của GĐPT Đức Viên tại TVTL Tuệ Quang

Khóa tu Bát Quan Trai của GĐPT Đức Viên tại TVTL Tuệ Quang

Khóa tu Bát Quan Trai của GĐPT Đức Viên tại TVTL Tuệ Quang

Khóa tu Bát Quan Trai của GĐPT Đức Viên tại TVTL Tuệ Quang

Khóa tu Bát Quan Trai của GĐPT Đức Viên tại TVTL Tuệ Quang

 

Chương trình tu học tháng 12/2015 – Đạo Tràng TL Tuệ Quang

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
06 – 12 – 2015
(25–10- Ất Mùi)
Lễ Giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm
Tại T.V Trúc lâm Tuệ Quang
Thầy Trụ Trì giảng
Chủ Nhật
13 – 12 – 2015
(03 – 11- Ất Mùi)
 Nghỉ Sinh Hoạt một kỳ
Chủ Nhật
20 – 12 – 2015
(10– 11 – Ất Mùi)
Thầy Trụ Trì giảng Thầy Khế Định giảng
Thứ 7
27 – 12 – 2015
(17 – 11 – Ất Mùi)
Đi Thường Chiếu

Xem chi tiết về chương trình tu học

LUAN GIOI DINH TUE- DD THICH TRUC THONG PHO

PHAP MON THANH PHAT- TT THICH TUE GIAC

Y NGHIA VA CONG DUC TAM PHAP- DD THICH TRUC THONG PHO

CÁC BUỔI LỄ

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN- ĐĐ THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ

CÁC BÀI GIẢNG CỦA TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG

CHỨNG ĐẠO CA- THÍCH ĐẠT MA KHẾ ĐỊNH

ÔNG VUA THIỀN SƯ- ĐĐ. THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ

CÁC BÀI GIẢNG CỦA ĐĐ. THÍCH ĐẠT MA KHẾ ĐỊNH