Hôm nay: Thứ bảy, Ngày: 18/11/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành, Giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy ★

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 11 – 2017

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

 

NGÀY SÁNG CHIỀU
Chủ Nhật
05–11–2017
(17–09–Đinh Dậu)

7g30: Sám Hối
9g00 – 10g00: Tọa Thiền

Thầy Phó Trụ Trì
Thiền Viện Sơn Thắng giảng
Chủ Nhật
12–11–2017
(24–09–Đinh Dậu)

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
19–11–2017
(02–10–Đinh Dậu)

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng

Thầy Phó Trụ Trì
TVTL Tuệ Quang giảng
Chủ Nhật
26–11–2017
(09–10–Đinh Dậu)
Tu Học Tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu
Và Thiền Viện Viên Chiếu


Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học