Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

Tu Bát Quan Trai Của GĐPT và Đạo Tràng - Tại TVTL Tuệ Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 05-2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ có thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Thứ Bảy
30 – 04 – 2016
(24 – 03 – Bính Thân)
Khóa Tu Bát Quan Trai Giới 4 Ngày
Từ 30 – 04 đến 03 – 05 – 2016
(Có mặt tại Thiền Viện lúc 6 giờ sáng)
Chủ Nhật
01 – 05 – 2016
(25 – 03 – Bính Thân)
Thầy Trụ Trì
giảng
Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện
giảng
Chủ Nhật
08 – 05 – 2016
(02 – 04 – Bính Thân)
Thầy Thông Không
giảng
Nghe đĩa Sư Ông
giảng
Thứ Bảy
14 – 05 – 2016
(08 – 04 – Bính Thân)
14 giờ 00: Lễ Quy Y Tam Bảo
18 giờ 00: Văn nghệ Mừng Phật Đản
GĐPT Đức Viên
Chủ Nhật
15 – 05 – 2016
(09 – 04 – Bính Thân)
Đại Lễ Phật Đản
Phật Lịch 2560
Tại TVTL Tuệ Quang
Hòa Thượng
Tổ Đình Giác Nguyên
giảng (14 giờ 30)
Thứ Bảy
21 – 05 – 2016
(15 – 04 – Bính Thân)
Khóa Lễ Tụng Kinh
Mừng Phật Đản (08 giờ sáng)
Chủ Nhật
29 – 05 – 2016
(23 – 04 – Bính Thân)
Đi Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 04 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
03 – 04 – 2016
(26–02–Bính Thân)
Dự Lễ Khánh Thành
Thiền Tự Bát Nhã
Chủ Nhật
10 – 04 – 2016
(04–03–Bính Thân)
 Thầy Thông Không giảng Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
17 – 04 – 2016
(11–03–Bính Thân)
Nghe đĩa Sư Ông giảng Hòa Thượng Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
24 – 04 – 2016
(18–03–Bính Thân)
Đi Tổ Đình TV Thường Chiếu
Thứ Bảy
30 – 04 – 2016
(25–03–Bính Thân)
Khóa Tu Bát Quan Trai
4 ngày – Từ 30-04 đến 03-05-2016
Chủ Nhật
01 – 05 – 2016
(26–03–Bính Thân)
Thầy Trụ Trì giảng Thầy Trụ Trì T.V
Trúc Lâm Chánh Thiện giảng

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

KINH DUY MA CẬT- ĐĐ. THÍCH ĐẠT MA KHẾ ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 03 – 2016

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

NGÀY
SÁNG
CHIỀU
Chủ Nhật
13 – 03 – 2016
(05–02–Bính Thân)
 Thầy Trụ Trì giảng Hòa Thượng Giác Nguyên giảng
Chủ Nhật
20 – 03 – 2016
(12–02–Bính Thân)
 Thầy Thông Không giảng Thầy Thông Không giảng
Chủ Nhật
27 – 03 – 2016
(19–02–Bính Thân)
Đi Tổ Đình TV Thường Chiếu

Ghi chú:
Xem chi tiết về chương trình tu học

BẦY KHỈ VỚT TRĂNG- ĐĐ THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ

NGHI THỨC TỤNG SÁM HỐI- HÔ THIỀN- XẢ THIỀN (ĐĐ THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ)

NGHI THỨC SÁM HỐI- HÔ THIỀN- XẢ THIỀN

KỆ HÔ CHUÔNG TRỐNG

NHỮNG TAI HỌA CỦA SỰ SÂN GIẬN- ĐĐ. THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ

THAM VẤN (1993-1996)- PHẦN 1 (48 BÀI) – HT. THÍCH THANH TỪ